Časté dotazy

Jak probíhá sjednání pojistné smlouvy přes náš web?

Po vyplnění údajů do kalkulačky, zvolte v dalším kroku nejvýhodnější nabídku od pojištění finační způsobilosti pro Vás.
Při volbě varianty od Slavia pojišťovny či ČPP víte cenu pojištění Vaší finanční způsobilosti dopravce pro rok 2017 ihned:

  • Po dokončení objednávky dostanete údaje k zaplacení Vaší pojistky na email
  • Po obdržení pojistného ihned odesíláme originál pojistné smlouvy a smlouvy o ručení na Vámi zadanou adresu ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení je pro Vás a druhé Vámi podepsané vyhotovení posíláte zpět předem ofrankovanou obálkou
  • originál pojistné smlouvy obdržíte do 48 hodin nebo ihned na naší pobočce
  • Proces vybrání a uzavření objednávky tak může být hotový do 5 minut. Pojistnou smlouvu a smlouvu o ručení finanční způsobilosti dopravce můžete mít ve Vašich rukou do 48 hodin
  • Při volbě pojistky od České pojišťovny se musí počkat 24 hodin na potvrzení výše pojistného přímo od pojišťovny

Kdy dostanu smlouvu o ručení dopravce?
Smlouva o ručení se sjednává společně s pojistnou smlouvou. Smlouva o ručení se vydává dopravci na základě potvrzení o úhradě.

Jak se stanovuje výše pojistného?
Pojistné se stanovuje výpočtem podle platného sazebníku pro pojištění finanční způsobilosti dopravce. Pojistné se sjednává jako jednorázové a je splatné při sjednání pojištění.

Na jaký bankovní účet mám zaplatit pojištění?
Pojistné uhraďte na inkasní účet: 107-1754750267/0100 (Komerční banka)
Při platbě nezapomeňte uvést variabilní symbol, který je stejný jako číslo Vaší pojistné smlouvy.

Kdy je počátek pojištění a jaká je doba jeho účinnosti?
Počátek pojištění je den uvedený v pojistné smlouvě. Pojištění se sjednává:

  • na dobu určitou
  • maximálně na jeden kalendářní rok.

Co musí být přílohou pojistné smlouvy?
Přílohou každé pojistné smlouvy musí být kopie platné koncesní listiny nebo výpis z obchodního rejstříku, kde má klient činnost silničního dopravce uvedenou. Dále je přílohou seznam pojištěných vozidel včetně registračních značek.