Prokázání finanční způsobilosti dopravce

Způsob prokázání finanční způsobilosti upravuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, ve znění pozdějších předpisů, která v § 2 uvádí, že dopravce, který vede podvojné účetnictví, prokazuje finanční způsobilost účetní závěrkou z bezprostředně předcházejícího účetního období. Dopravce, který vede daňovou evidenci, prokazuje finanční způsobilost obchodním majetkem vypočteným z údajů uvedených v Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za poslední zdaňovací období.

Odstavec 3 v § 2 této vyhlášky ale též uvádí, že dostupný kapitál a rezervy lze prokázat i předložením smlouvy o ručení uzavřené mezi dopravcem a bankou. Smlouvu o ručení může dopravce uzavřít i s pojišťovnou.

Smlouva o ručení dopravce

Smlouva o ručení mezi dopravcem a pojišťovnou je jednou z možností jak prokázat finanční způsobilost. Dopravci je tento způsob označování jako nejsnažší. Další součástí prokázání finanční způsobilosti dopravce tak může být: obchodní majetek, objem dostupných finančních prostředků, provozní kapitál, rezervy na 12 měsíců provozu, bankovní záruka.

Dopravce má za povinnost finanční způsobilost prokázat příslušnému dopravnímu úřadu. V opačném případě, tedy při neprokázání finanční způsobilosti dopravce, může úřad ve správním řízení odebrat koncesi opravňující dopravce k provozování činnosti.